دعاوی شهرداری و شهرسازی

۲۱

شهریور

با توسعه شهرنشینی و پرجمعیت شدن شهرها نیاز به شهرداری‌ها نیز بیش از پیش به چشم می‌خورد. همه ما تا حدودی با وظایف شهرداری‌ها و کارکردهای آن‌ها آشنا هستیم و هریک‌ از ما در زندگی‌مان به نوعی با این نهاد‌های شهری سروکار داریم. در ادامه به شرح کامل دعاوی شهرداری و شهرسازی که در گروه دعاوی ساخت و احداث قرار دارد، می‌پردازیم. با گروه وکلای پارسیان همراه باشید.

شهرداری

شهرداری در ایران در حقیقت یک نهاد شهری، اجرایی، عمومی و غیردولتی می‌باشد. شخصی که به اداره کردن تمام این امور می‌پردازد، شهردار نامیده می‌شود.

مهم‌ترین دعاوی شهرداری و شهرسازی کدامند؟

می‌توان به جرات گفت، تعداد قابل توجهی از پرونده‌های موجود در مراجع قضایی مرتبط با دعاوی  شهرداری و شهرسازی می‌باشد. در ادامه مهم‌ترین آن‌ها را برمیشماریم؛

    ۱-دعاوی کیفری که شامل؛ تخریب ساختمان، منع از اشتغال به کسب و کار، درگیری و ضرب و جرح به واسطه کارکنان شهرداری و…، می‌باشد.

    ۲-دعاوی ساختمانی که شامل؛ نوع کاربری ملک، تخلفات مرتبط با ساخت و ساز، تخلفات مربوط به کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شهرداری، الزام به صدور پروانه ساخت و…، می‌باشد.

    ۳-دعاوی قراردادی مرتبط با شهرداری که عبارتند از؛ دعاوی مناقصات و مزایده‌های مربوط به شهرداری، درخواست و مطالبات پیمانکاران ساختمانی، دعاوی قراردادی بین کارمندان شهرداری یا شهرداری با مردم و….

    ۴-دعاوی عوارض که عبارتند از؛ دعاوی مرتبط با کمیسیون ماده ٧٧ قانون شهرداری، دعاوی مربوط به عوارض ساخت و ساز، دعاوی مربوط به عوارض تابلو و تبلیغات، دعاوی مربوط به عوارض تفکیک و افراز املاک، دعاوی مربوط به صنف‌ها و مشاغل مختلف و….

    ۵-دعاوی تصرف که شامل؛ رفع ممانعت، مطالبه ارزش و بهای ملک، رفع تصرف عدوانی و…، می‌شود.

دعاوی شهرداری و شهرسازی

مراجع قضایی صالح به رسیدگی در دعاوی شهرداری و شهرسازی کدامند؟

همان‌طور که اشاره شد، دعاوی مرتبط با شهرداری و شهرسازی انواع و اقسام گوناگونی دارند. در ادامه مفصلا به تفسیر آن می‌پردازیم. با گروه وکلای پارسیان همراه باشید.

    ۱-چنانچه جرم یا اختلافات و مشکلات پدید آمده، کیفری باشند؛ دادسرا و دادگاه کیفری محل وقوع جرم صالح به رسیدگی می‌باشد. به طور مثال؛ دعاوی تخریب، ضرب و جرح، توهین و… توسط کارمندان شهرداری.

    ۲-چنانچه جرم یا اختلافات و مشکلات، ناشی از تخلف شهرداری و قوانین و مقررات دولتی قانونی باشد، مرجع قضایی صالح به رسیدگی، دیوان عدالت اداری می‌باشد. بطور مثال؛ چنانچه شهرداری به صورت غیرقانونی از صدور پروانه ساختمانی جلوگیری نماید.

    ۳-دعاوی شهرداری که مرتبط با اموال غیرمنقول یعنی زمین و ساختمان باشد، مانند طرح دعوای الزام به سند رسمی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک می‌باشد.

    ۴-چنانچه دعوای شهرداری مرتبط با مطالبه خسارت باشد، دادگاه محل وقوع شهرداری صلاحیت رسیدگی دارد.

کلام آخر گروه وکلای پارسیان

از اینکه تا انتها با ما همراه بودید، متشکریم. همان‌طور که مشاهده شد، دعاوی شهرداری و شهرسازی انواع و اقسام مختلف و فراوانی  داشته که جهت طرح شکایت و دعوا در این خصوص با توجه به پیچیدگی‌ها، حساسیت‌ها و مصوبات قانونی مختلفی که در این حیطه وجود دارد؛ قطعا جای خالی یک وکیل متخصص شهرداری یا گروهی از وکلا و کارشناسان حقوقی که در این زمینه متخصص و متبحرند، احساس می‌شود.