وکالت تام الاختیار

وکالت تام الاختیار چیست؟

وکالت تام الاختیار بدین معنی است که موکل (شخصی که وکالت میدهد) به وکیل (شخصی که وکالت می‌پذیرد) در راستای انجام تمام امور مالی و حقوقی خود وکالت میدهد. یکی از اسنادی که اشخاص این روزها به انعقاد آن مبادرت مینمایند، سند واگذاری وکالت است. در سند واگذاری وکالت، یک طرف قرارداد وکیل (شخصی که وکالت می‌پذیرد) است، طرف دیگر قرارداد شخص سوّم است، که وکیل کلیه ی اموری که توسط موکل به او واگذار شده بود تحت عنوان وکالت تام الاختیار به شخص سوّم به طور کامل واگذار مینماید. در واگذاری یا (تفویض وکالت) وکیل اوّل هیچ اختیار و تعهدی را در راستای انجام دادن برای خود باز نمیگذارد. گروه وکلای پارسیان در ادامه، واگذاری وکالت را دقیق‌تر بررسی خواهد کرد.

صورت های مختلف وکیل گرفتن و تفویض وکالت:

تصور کنید که وکیل اوّل، حق وکیل گرفتن دارد، و بر مبنای این حق وکیل گرفتن به شخص دیگری وکالت میدهد. سؤال آن است که اگر وکالت وکیل اوّل به هر دلیلی مانند برکناری یا فوت از بین برود، آیا وکالت وکیل دوّم، یعنی وکیلی که به صورت مع الواسطه توسط وکیل اوّل تعیین شده نیز از بین میرود؟

۱- وکیل اوّل، وکالت خود را به وکیل دوّم تفویض کرده است:

در این حالت وکیل اوّل با تفویض وکالت خود، خود را از دایره ی وکالت برکنار کرده است. به عبارت دیگر او وکالت را به وکیل دوّم واگذار کرده است و کنار رفته است. بنابراین وکالت وکیل اوّل قبلاً به موجب تفویض وکالت نابود شده و رویدادهای نظیر فوت و … او تأثیری در وکالت وکیل دوّم ندارد.

۲- وکیل اوّل، با استفاده از حق وکیل گرفتن وکیل دیگری را برای موکل انتخاب کرده است:

در این حالت، وکیل با اختیاری که موکل به وی داده است، اقدام به انتخاب وکیل دوّمی برای وی میکند. در این صورت وکالت وکیل اوّل هم چنان به قوت خود باقی است وکیل دوّم نیز به عنوان وکیل دیگر موکل انجام وظیفه میکند. بنابراین وکیل دوّم، وکیل موکل اصلی است و وکیل اولین وکیل نیست و تغییر وضعیت وکیل اوّل مانند فوت یا برکناری او تأثیری در وکالت وکیل دوّم ندارد.

۳- وکیل اوّل، با استفاده از حق وکیل گرفتن، برای تمام یا پاره ای از اختیارات خود وکیل گرفته است:

در این حالت، وکیل اوّل برای خود وکیل میگیرد. در این صورت وکیل دوّم، به عنوان وکیل موکل اصلی انجام وظیفه نمیکند، بلکه به عنوان وکیل وکیل اوّل و تحت نظارت او انجام وظیفه میکند. بنابراین، تغییر وضعیت وکیل اول مانند فوت یا برکناری او موجب از بین رفتن وکالت دوّم نیز میشود.

 

وکالت تام

 

دلایل گوناگون به جهت تفویض وکالت:

۱- یکی از دلایل واگذاری وکالت به شخص سوّم و واگذاری وکالت تام الاختیار این است که، افراد در زمینه ی انتقال سند و انجام مقدمات لازم در راستای نقل و انتقال سند شتاب زده هستند.

۲- یکی دیگر از دلایل واگذاری وکالت به شخص سوّم و واگذاری وکالت تام الاختیار این است که، نقل و انتقال اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی مستلزم آشنایی با قوانین مربوط به آن میباشد. بنابراین باید محدودیت های قانونی نیز در راستای نقل و انتقال اسناد برای افراد مشخص باشد.

۳- برخی از افراد به دلیل عدم انجام تکالیف و تعهدات خود اقدام به انعقاد سند تفویض وکالت مینمایند. به عبارتی این اشخاص با هدف انجام معاملات از جمله نقل و انتقال و معاملات ملکی اقدام به واگذاری وکالت به وکیل دیگر مینمایند.

برای درک بهتر مطلب بدین مثال توجه بیشتر نماید:

آقای محمدی به جهت فروش یک باب آپارتمان خود به آقای اکبری وکالت تام الاختیار میدهد. آقای اکبری پس از انجام برخی از مراحل فروش آپارتمان به آقای هاشمی وکالت میدهد و این امر ادامه پیدا میکند.

 

وکالت تام الاختیار

 

وکالت تام الاختیار و نکات مربوط به واگذاری وکالت تام به شخص ثالث:

اوّلین نکته:

در وکالت تام الاختیار موکل انجام تمام امور مالی و مشاوره حقوقی خود را به وکیل واگذار مینماید. ولیکن وکیل انجام امور را به شخص سوّم واگذار میکند.

دوّمین نکته:

ممکن است در وکالت تام الاختیار وکیل اوّل، وکیل دوّم را در انجام تمام امور مالی و حقوقی موکل جانشین خود نماید.

سوّمین نکته:

به هنگام واگذاری وکالت تام الاختیار موکل نیز باید رضایت خود را به جهت واگذاری وکالت توسط وکیل اوّل اعلام نماید. زیرا آزادی طرف اوّل قرارداد که موکل میباشد بسیار مهم است.

چهارمین نکته:

به هنگام واگذاری وکالت، طرف اوّل قرارداد (موکل) به حالت خود باقی میماند. به عبارتی تنها هدف از واگذاری وکالت، واگذاری وکالت به شخص سوّم و کناره گیری شخص دوّم (وکیل اوّل) است.

پنجمین نکته:

در واگذاری وکالت، وکیل اوّل از انجام مسئولیت های خود برکنار میشود. وکیل دوّم نیز مسئول انجام تمام امور حقوقی و مالی موکل میشود. همچنین وکیل اوّل دیگر از هیچ حقی برخوردار نمیشود و تمام حقوق به دست آمده متعلق به وکیل دوّم خواهد بود.  

در آخر میتوان چنین بیان نمود که، قرارداد واگذاری وکالت از سوی وکیل همچون سایر قرارداد هاست. از این جهت قواعد عمومی قرارداد باید ضمن انعقاد قرارداد رعایت شود. بنابراین کاملا واضح است که برای تنظیم قرارداد وکالت، بهره بردن از حضور یک وکیل کاردان و خبره در این زمینه بسیار ضروری است.

دیدگاه شما:

نوشته های مرتبط

طلاق و مهریه

۲۹

مهر
خانواده

مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه چه تفاوتی دارد؟

اولین کلمه ای که در تمامی دعاوی خانواده و مخصوصا وقتی بحث مهریه به میان می آید، گرفتن مهریه یا بخشیدن مهریه است! مهریه یکی از حقوق مالی زن در نظام خانواده است که مرد در هنگام ازدواج، از مال […]

حضانت کودک، حضانت طلاق، قوانین حضانت طلاق

۱۱

مرداد
خانواده

حضانت اطفال پس از طلاق با کیست؟

معنی حضانت در لغت حضانت در لغت به معنای ولی، سرپرست، در کنار گرفتن، پرورش دادن، تربیت کردن است! حال به دو صورت حضانت صورت میگیرد! حضانت از طرف مادر و حضانت از طرف پدر! خب حضانت در طول زندگی[…]

وظایف مشاور حقوقی در شرکت

۰۵

اردیبهشت
حقوقی

مهم ترین وظایف مشاور حقوقی در شرکت چیست؟

وظایف مشاور حقوقی در شرکت ها در ارائه مشاوره حقوقی به صاحبان مشاغل در مورد موضوعاتی که بر مشاغل تأثیر می گذارد ، مانند مالیات ، معاملات تجاری و حقوق مالکیت معنوی ، تمرکز دارد. همچنین ممکن است مشاوره حقوقی[…]