رای دادگاه

نحوه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر

اغلب به حکم هایی احکام قطعی گفته میشود که باید اجرا شوند و احتمال تعویض آن وجود ندارد. به هنگامی که مدّت زمان تجدید نظر از یک رأی گذشته باشد و یا آن رأی به هنگام تجدید نظر قطعی شده باشد، بدان نیز حکم قطعی گفته میشود. از سویی دیگر ممکن است رأی در همان دادگاه نخستین به جهت عدم امکان اعتراض قطعی شود و لازم الاجرا باشد. پس میتوان چنین گفت زمانی که حکم قطعی است، احتمال رسیدگی در مرحله ی بعد وجود نداشته و باید اجرا شود. ولیکن قانون در مواردی خاص امکان اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر را فراهم نموده است. حال گروه وکلای پارسیان در این نوشتار به بررسی نحوه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر خواهد پرداخت.

نحوه اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر در مرحله ی اوّل:

دادگاه های کیفری در ایران به چهار قسم تقسیم میشود:

  ۱- دادگاه های نظامی یک و دو (از آنجا که مردم با دادگاه های نظامی ارتباط چندان ندارند در این مقاله بدان نخواهیم پرداخت).

  ۲- دادگاه های عمومی

  ۳- دادگاه های انقلاب

  ۴- دادگاه های کیفری استان

زمانی که آراء صادره توسط دادگاه های عمومی و دادگاه های انقلاب در ارتباط با موارد زیر باشد میتوان نسبت بدان خواستار تجدید نظر خواهی شد:

  ۱- جرم هایی که مجازات های اعمالی نسبت بدان قصاص است.

  ۲- توقیف اموال فرد محکوم شده (در مواردی که توقیف اموال بیش از یک میلیون ریال باشد).

  ۳- جرم هایی که مجازات اعمالی برای آنها بیش از ۱ قسمت از ۵ قسمت دیه ی کامل باشد.

(قیمت دیه کامل در سال ۱۳۹۹ قیمت ۳۳۰ میلیون تومان است).

  ۴- جرم هایی که بیشترین مجازات قانونی برای آنها، بیش تر از ۹۰ روز حبس یا شلاق و جریمه ی نقدی بیش تر از ۵۰ هزار تومان باشد.

  ۵- جرم هایی که مجازات های اعمالی نسبت بدان انفصال از خدمات دولتی است.

زمانی که آراء صادره توسط دادگاه های کیفری استان باشد:

زمانی که آراء صادره توسط دادگاه های کیفری استان باشد، در تمامی موارد اعم از خفیف ترین تا شدیدترین مجازات ها قابل تجدید نظر خواهی است.

بنابراین زمانی که رأی صادره توسط دادگاه های کیفری استان در ارتباط با مجازات های اعدام، قصاص، سنگسار، حبس دائمی و … باشد قابل تجدید نظر خواهی است.

 

 

رای دادگاه تجدید نظر

 

محل تجدید نظر خواهی پس از صدور رای دادگاه های فوق:

چنانچه رأی صادره از دادگاه های عمومی یا دادگاه های انقلاب در ارتباط با جرایمی باشد که مجازات های اتخاذی برای آنها جریمه و بازخواست اموال، حبس بیشتر از ده سال و قصاص است،  تجدید نظر خواهی در دیوان عالی کشور رخ میدهد.

در موارد دیگر نیز محل تجدید نظر خواهی، دادگاه تجدید نظر استان میباشد که دادگاه صادر کننده رأی نزدیک به آن است.

آراء صادره از دادگاه کیفری استان نیز در تمامی موارد در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر خواهی میباشد.

نکات قابل توجه به هنگام تقاضا در راستای تجدید نظر خواهی:

  ۱- مدّت زمان تقاضای تجدید نظر در راستای رأی های صادره از دادگاه کیفری برای اشخاصی که در داخل ایران اقامت دارند بیست روز و برای اشخاصی که خارج از ایران اقامت دارند شصت روز از تاریخ رسانیدن رأی است.

  ۲- در صورتی که رای به صورت غیابی باشد، ابتدا محکوم علیه میتواند اعتراض نماید. پس از اعتراض از سوی محکوم علیه، مدّت زمان تجدید نظر آغاز میشود.

  ۳- در صورت عدم امکان در راستای حضور شاکی یا متهم، وکیل آنها میتواند از دادگاه کیفری استان تقاضای تجدید نظر نماید.

اعتراض به رای دادگاه تجدید نظر:

تقاضای تجدید نظر خواهی از سوی محکوم علیه میتواند در راستای وجود یکی از علّت های زیر صورت گیرد:

  ۱- محکوم علیه مدعی شود مدارکی که دادگاه به آنها استناد کرده است از اعتبار برخوردار نمیباشد.

  ۲- محکوم علیه مدعی شود که رأی صادر شده توسط دادگاه بر خلاف موازین قانونی بوده است.

  ۳- محکوم علیه مدعی شود شاهدان به دروغ بر خلاف وی شهادت داده اند.

  ۴- محکوم علیه مدعی شود رأی صادره از سوی دادگاه در صلاحیت آن نبوده است.

  ۵- محکوم علیه مدعی شود قاضی به هنگام صدور رأی به دلایل و قرائن توجه نکرده است.

زمانی که شاکی نسبت به رأی صادر شده اعتراض داشته باشد:

زمانی که شاکی نسبت به رأی صادر شده اعتراض داشته باشد مؤظف است درخواست خود را به صورت کتبی به دفتر دادگاهی که رأی را صادر نموده و یا دفتر دادگاه تجدید نظر ارائه دهد.

آیا زمانی که متهم در بازداشتگاه حضور داشته باشد میتواند نسبت به رأی صادره اعتراض کند؟

بله، متهم میتواند تقاضای خود را مبنی بر اعتراض به رأی صادر شده به دفتر بازداشتگاه ارائه دهد.

در نهایت:

رای دادگاه های فوق، بیست روز زمان دارد که از طریق محکوم علیه مورد تجدید نظر خواهی واقع شود. پس از آن چنانچه محکوم علیه مدعی شود که رأی صادره دارای اعتبار نیست میتواند نسبت به رأی صادره اعاده دادرسی نماید.

دیدگاه شما:

نوشته های مرتبط

طلاق و مهریه

۲۹

مهر
خانواده

مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه چه تفاوتی دارد؟

اولین کلمه ای که در تمامی دعاوی خانواده و مخصوصا وقتی بحث مهریه به میان می آید، گرفتن مهریه یا بخشیدن مهریه است! مهریه یکی از حقوق مالی زن در نظام خانواده است که مرد در هنگام ازدواج، از مال […]

حضانت کودک، حضانت طلاق، قوانین حضانت طلاق

۱۱

مرداد
خانواده

حضانت اطفال پس از طلاق با کیست؟

معنی حضانت در لغت حضانت در لغت به معنای ولی، سرپرست، در کنار گرفتن، پرورش دادن، تربیت کردن است! حال به دو صورت حضانت صورت میگیرد! حضانت از طرف مادر و حضانت از طرف پدر! خب حضانت در طول زندگی[…]

وظایف مشاور حقوقی در شرکت

۰۵

اردیبهشت
حقوقی

مهم ترین وظایف مشاور حقوقی در شرکت چیست؟

وظایف مشاور حقوقی در شرکت ها در ارائه مشاوره حقوقی به صاحبان مشاغل در مورد موضوعاتی که بر مشاغل تأثیر می گذارد ، مانند مالیات ، معاملات تجاری و حقوق مالکیت معنوی ، تمرکز دارد. همچنین ممکن است مشاوره حقوقی[…]