شروط ضمن عقد

۳۰

شهریور

شروط ضمن عقد

در دین اسلام ازدواج یا نکاح پیوندی است که به موجب آن مرد و زن شریک زندگی یکدیگر میشوند. به هنگام ازدواج ممکن است شروطی تحت عنوان شروط ضمن عقد از جانب مرد یا زن در عقد نامه درج گردد […]

معامله فضولی

۲۷

شهریور

معامله فضولی چیست؟

در این مقاله قصد داریم شما را با معامله عقد قرارداد فضولی و شرایط رد ضمنی یا ابطال آن و همچنین به بررسی فروش مال غیر و تفاوت با آن را شرح دهیم و البته در انتهای این مقاله با[…]

شرب خمر

۱۸

شهریور

هر آنچه لازم است درباره شرب خمر بدانید

سالهاست که موضوع مجازات شرب خمر و عفو مشروبات الکلی به یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در همه کشورها تبدیل شده است. در سالهای اخیر ابعاد مسئله هم در سطح کشور ما و هم در سطح جهانی به حد نگران[…]

زنا چیست

۱۷

شهریور

زنا چیست؟ انواع زنا و حکم و مجازات زنا

زنا چیست ؟ زنا کردن یعنی نزدیکی میان زن و مرد بدون این که عقد دائم یا موقت باشند. زنا نسبت به رابطه ی نامشروع دارای دامنه‌ای محدود تر است ولیکن باید توجه داشت که زنا نسبت به رابطه‌ی نامشروع[…]