کودک مجرم

۰۶

مهر

زمانی که مجرم نوجوان یا کودک است، چگونه جرم انگاری خواهد شد

گاه ممکن است، برخی اشتباهات از سوی نوجوانان یا کودکان رخ دهد که چه بسا قابل جبران نباشد. برخی از این اشتباهات برای نوجوان یا کودک عواقب روانی جبران ناپذیری را دارد. به عبارتی قانون در راستای رسیدگی به آن […]

دادخواست

۰۶

مهر

دادخواست و چگونگی تنظیم آن

ممکن است برای هر یک از افراد در بخش های گوناگون زندگی مشکلاتی به وجود آید که نیاز به طرح آن در مراجع قضایی باشد. برای مثال مرد میخواهد زن خود را طلاق دهد، یا کارفرما میخواهد پیمانکار را مجبور[…]

وکیل

۰۵

مهر

وظایف وکیل، انواع وکالت و شرایط از بین رفتن قرارداد وکالت

وکالت در لغت به معنای جانشینی و قیومت است. در تعریف قرارداد وکالت میتوان چنین گفت که وکالت قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد، طرف دیگر را برای انجام کاری جانشین خود میکند. وکالت نوعی نمایندگی[…]

جرایم رایانه ای

۰۴

مهر

جرایم رایانه‌ای (جرایم اینترنتی)

 همان‌طور که می‌دانیم، این روزها با پیشرفت علم، تکنولوژی و فناوری زندگی مردم نسبت به گذشته تغییر و تحولات فراوانی داشته است. در عصر امروزی برای انجام هر کار کوچک و بزرگی پای اینترنت و وسایل الکترونیکی همچون رایانه و[…]

حق انتفاع چیست

۳۱

شهریور

حق انتفاع چیست؟

انتفاع در لغت به معنای، نفع بردن، سود بردن یا بهره گیری از هر چیزی است. در اصطلاح فقه منظور از حق انتفاع، حقی است که به واسطه آن یک فرد می‌تواند از ملک غیر بهره بگیرد. اما در قانون[…]

معامله فضولی

۲۷

شهریور

معامله فضولی چیست؟

در این مقاله قصد داریم شما را با معامله عقد قرارداد فضولی و شرایط رد ضمنی یا ابطال آن و همچنین به بررسی فروش مال غیر و تفاوت با آن را شرح دهیم و البته در انتهای این مقاله با[…]