شرب خمر

هر آنچه لازم است درباره شرب خمر بدانید

سالهاست که موضوع مجازات شرب خمر و عفو مشروبات الکلی به یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در همه کشورها تبدیل شده است. در سالهای اخیر ابعاد مسئله هم در سطح کشور ما و هم در سطح جهانی به حد نگران کننده ای رسیده است و گفتگوها و پژوهش ها و برنامه هایی برای شناخت ابعاد مسئله و کنترل آن صورت گرفته است.

مصرف مشروبات الکلی در سالهای اخیر در ابعاد گسترده ای گریبان گیر جوانان در جامعه ایران شده است شواهد نشان می دهد که در بین جوانان صورت های تفریحی مصرف مشروبات الکلی بیش از مواد مخدر است علاوه بر آنکه مشروبات الکلی نوعی مواد مخدر نیز محسوب میشود ولی کیفیت، پیامدها و ارزش ها و هنجارهای اجتماعی و دینی مربوط به استفاده از آن با مواد مخدر تفاوت هایی نیز دارد.

گسترش روز افزون برخی از نابه هنجاریهای اجتماعی به ویژه در سالهای اخیر از جمله شراب خواری جای تامل و اندیشه و بررسی فراوانی میطلبد.

در جامعه ای که وجود مراکز قمار و فحشاء و توزیع مشروبات الکلی و لجام گسیختگی ممنوع است، همگان مکلف به رعایت اصول و ارزش های اخلاقی و اجتماعی میباشند.

شرب خمر

“شرب” به معنای نوشیدن و “خمر” به معنای مایعی که مست کننده است.

پس مصرف مشروبات الکلی به معنای نوشیدن مایع مست کننده! در قرآن کریم هم با نام خمر و میسر اشاره شده است که میزان آن از زبان امام علی (ع) اینگونه است که میفرماید اگر ذره ای از آن وارد دریا شود از آن آب نخواهم خورد! این حدیث اشاره کلی به عواقب بعد از مصرف الکل است که باعث زوال عقل و سستی تعقل میگردد و در دراز مدت شخص را به فردی بی بندوبار میکند.

مجازات شرب خمر در ماه رمضان از زمان پیامبر به صورت کاملا علمی از طرف اصحاب و طرفداران پیامبر و امامان معصوم مورد بحث قرار داشته است. این بدان معنا نیست که این مایع مست کننده تنها به زمان جاهلیت عرب برمیگردد، خیر اینطور نیست! چرا؟! به عنوان مثال وقتی علتی به وجود میاید پس حتما معلولی وجود داشته که علت برای آن رخ میدهد و دلیل علت و معلول همین است!

یک مثال واضح تر اینکه مثلا در همین شرایط کرونایی وقتی آلودگی ویروس با الکل از بین میرود پس میتوان گفت جنبه درمانی و پیشگیری از بیماری دارد!

شرب خمر چیست؟

“شرب خمر” یعنی نوشیدن مایعی که مست کننده است و در اصلاح عامیانه همان نوشیدن مشروبات الکلی قلمداد می‌شود که در قانون مجازات اسلامی این عمل جُرم تلقی می‌شود.

بنابراین مطابق با قانون مجازات اسلامی برای کسانی که مرتکب مشروب خواری شوند حتی شرب خمر در نیروهای مسلح نیز مطابق قانون خواهد بود!

با توجه به شرایطی که در ادامه توضیح می‌دهیم، مجازات‌هایی تعیین خواهد شد. برای اطلاع از نحوه اثبات، حکم و مجازات این عمل، این مقاله گروه وکلای پارسیان را تا انتها بخوانید.

مجازات و بخشش شرب خمر در قانون مجازات اسلامی

شرب خمر در اسلام

خمر یک کلمه عربی برای شراب است! شکل جمع این کلمه خمر به عربی که خمور گفته میشود به عنوان مشروبات الکلی یا شراب نیز تعریف شده است.

مشروب در فقه اسلامی به برخی از مواد حرام اشاره شده است و تعریف فنی آن بستگی به مکتب حقوقی دارد. برای اکثر حقوقدانان از جمله کسانی که از مکاتب حقوقی مالکی، شافعی، حنبلی، اهل حدیث هستند آن را به عنوان یک اصطلاح عمومی برای هر نوشیدنی مست کننده ای که از انگور، خرما و مواد مشابه تهیه میشود میدانند.

شرب خمر در قانون مجازات اسلامی حقوقدانان حنفی این اصطلاح را به محدوده محدودتری از نوشیدنی ها محدود کردند، با گذشت زمان برخی از حقوقدانان بر اساس حدیثی بیان کردند:

پیامبر اکرم فرمود : هر مستی خمر است و هر مست کننده ای حرام است.

روایات پیامبر اسلام محمد (ص) نشان می دهد که خمر را می توان از دو گیاه انگور و خرما تهیه کرد.

شرب خمر در قانون مجازات اسلامی برای برخی از حقوقدانان مسلمان (به ویژه مکتب حنفی) هستند که مفهوم خمر را به معنای واقعی کلمه میدانند و فقط مشروبات الکلی حاوی انگور (یا بر اساس خرما) را ممنوع کرده و اجازه می دهند که از میوه ها غلات یا عسل دیگر تهیه شود. با این حال این نظر اقلیت است.

شرب خمر در قانون مجازات اسلامی بعضی کشورهای اسلامی میزان پایین مصرف الکل را مجاز میدانند. با این حال اقلیتی از مسلمانان با وجود ممنوعیت های مذهبی، مشروب می نوشند.

مجازات شرب خمر

برای تعیین مجازات شرب خمر به موارد میزان، دلیل، علت، نیت، قصد و غرض شخص مرتکب به آن و حتی کمک در فروش مشروبات الکلی به صورت کامل بررسی و مورد تحقیق کارشناسان قرار میگیرد.

ارتکاب به جرم مشروبات الکلی چه در مصرف و چه در فروش آن تبعات سنگینی از ضربه شلاق تا حبس و حتی در موارد قضایی اعدام نیز میرسد.

شرب خمر چگونه ثابت میشود؟

شرب خمر در مرحله ارتکاب به جرم، اطلاع رسانی محل جرم قابل پیگیری است و تبعات آن بسته به نوع مشروب دست ساز داخلی است یا خارجی از نوع جنس قاچاق از ۶ ماه حبس شروع میشود.

برای اثبات سه راه وجود دارد:

  1. اقرار به مصرف برای عفو مشروبات الکلی :

یعنی خود شخص مجرم به ارتکاب جرم خود اقرار کند، به عبارتی شخصا انجام این عمل از سوی خود را اعلام کند. این اقرار به جرم باید به اختیار و انتخاب خود فرد صورت بگیرد نه تحت شکنجه و آزار جنسی یا تهدید.

شرایط اقرار :

اقرار قابل وکیل گرفتن نیست.

اقرار وکیل علیه موکل، اقرار محسوب نمی‌شود.

اقرار ولی یا قیم علیه صغیر، دیوانه و غیر رشید اقرار محسوب نمی‌شود.

اقرار یا با لفظ است یا با نوشتار و در صورت امتناع یا عدم امکان انجام این اعمال، می‌توان از طریق اشاره از مجرم اقرار گرفت.

اقرار باید روشن و بدون ابهام باشد.

اقرار باید وفا کننده وعده باشد.

مُقر باید حین اقرار عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد.

  1. شهادت شهود در مصرف برای عفو مشروبات الکلی:

شهادتِ شهود یعنی شخصی غیر از طرفین دعوا (شاکی و متهم) به وقوع یا عدم وقوع جرم به وسیله متهم، در محکمه شهادت بدهد.

اعتبار شهادت در مصرف فرد برای عفو مشروبات الکلی:

شهادت با شرایط شرعی معتبر و دارای حجیت است اعم از آن که مفید علم قاضی باشد یا نباشد.

شهادت بدون شرایط شرعی مزید اطلاع استماع میشود و تشخیص میزان ارزش آن در حصول علم قاضی، به عنوان یک امار قضایی با دادگاه است.

شرایط شاهد شرعی :

بلوغ در زمان ادای شهادت.

عقل در زمان ادای شهادت.

ایمان (مسلمان باشد) در زمان ادای شهادت.

(احراز شرایط شاهد شرعی توسط قاضی صورت میگیرد.)

عدالت در زمان ادای شهادت.

طهارت مولد (حلال زاده باشد) در زمان ادای شهادت.

عدم ذی نفعی در موضوع در زمان ادای شهادت.

نداشتن خصومت (دشمنی) با طرفین یا یکی از آنها در زمان ادای شهادت.

عدم اشتغال به تکدی گری (گدایی) در زمان ادای شهادت.

ولگرد نبودن در زمان ادای شهادت.

به عنوان مثال فرد حامل مشروبات الکلی در مرحله ارتکاب به جرم از طریق اطلاع رسانی اشخاص یا ایستگاه های گشت انتظامی قابل پیگیری است و فرد نگهداری کننده، سازنده و انتقال دهنده در این ارتکاب به جرم سهیم هستند و در صورت اثبات جرم مطابق قانون برخورد خواهد شد.

شهادت دادن چند نفر برای اثبات جرم شرب خمر کفایت میکند؟

شهادت از سوی شاهدها باید توسط ۲ مرد شاهد صورت گیرد.

  1. علم قاضی در تشخیص صحیح جرم مصرف مشروبات الکلی :

علم قاضی عبارت است از علم و اطلاع حاصل از دلایل موجود در امری که برای او مطرح میشود، زمانی که قاضی به علم و اطلاع خود بسنده میکند لازم است دلایل لازم را نیز مطرح نماید.

مشروب خواری و مجازات با آن

شرب خمر در قانون مجازات اسلامی

مجازات و بخشش شرب خمر در قانون مجازات اسلامی ایران بدین شرح است :

نوشیدن مشروبات الکلی از جرائمی است که قانونگذار مقدس اسلام هشتاد ضربه را به عنوان حد مشروع تعیین کرده است. این مجازات در ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی ایران (۱۳۷۰) ذکر شده و در مجازات و عفو مشروبات الکلی را بیان کرده است.

پس از تدوین قانون مجازات اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ قانونگذار در ماده ۱۶۵ تصمیم گرفت از عنوان “مجاز حد مشروع مشروب” به عنوان “مصرف مشروب” کنار رود. بنابراین مصرف مشروب به هر طریقی مانند نوشیدن، تزریق و سیگار کشیدن موجب مجازات مشروع می شود.

مطابق با قوانین مجازات اسلامی، مجازات انجام این عمل، چه موجب مستی شود چه نشود، ۸۰ ضربه شلاق است. لازم به توضیح اینکه چنانچه فردی به اتهام مصرف مشروبات الکلی دستگیر شود پس از تفهیم اتهام در دادسرا، برای وی قرارقانونی ( کفالت ، وثیقه ) صادر خواهد شد تا با تودیع آن تا زمان رسیدگی به اتهام در دادگاه بتواند آزاد باشد و اگر رسیدگی در دادگاه موجب صدور رای بر برائت وی گردید حقی از او ضایع نگردد.

شرب خمر چه حکمی دارد؟

شرب خمر طبق ماده ۷۰۲ در قانون مجازات اسلامی تعزیراتی به این مورد اشاره دارد که هر شخصی در خرید و فروش و مصرف و حتی در نگهداری آن و ساخت آن، مشارکت یا سازننده باشد از ۶ تا یکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم است.

آیا میتوان مجازات شرب خمر را خرید؟!

از آنجایی که جرم تلقی میشود میتوان از ۵ تا ۱۰ برابر ارزش کالا یاد شده به جزای نقدی محکوم نمود، که میزان محاسبه برای مشروبات داخلی ۵ برابر و برای مشروبات خارجی تا ۱۰ برابر است.

مصرف مشروبات الکلی در صلاحیت کدام دادگاه است؟

مصرف مشروبات الکلی به صلاحیت کدام دادگاه میرسد؟!

برای جواب این سوال ابتدا باید بدانید دو نوع مشروب داریم، مشروب داخلی و مشروب خارجی!

مشروب داخلی به مشروبات داخل کشور که دست ساز هستند گفته میشود و مشروب خارجی یعنی مشروباتی که از خارج وارد کشور میشود.

صلاحیت دادگاه برای مشروب داخلی ابتدا به دادسرای عمومی و بعد از آن دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود، در تهران به نام دادسرای امنیت اخلاقی و مجتمع قضایی ارشاد است.

صلاحیت دادگاه برای مشروبات خارجی، چون جنس یا کالا برچسب قاچاق هم میخورد وارد بحث قاچاق کالا نیز میشود! از این رو ممکن است این جنس وارد محکمه دیوان عالی کشور شود! نگهداری کالا خارجی در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری بررسی میشود، هرچند جنس قاچاق مورد صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

مصرف مشروبات الکلی به منظور ارتکاب به جرم چیست؟

بدین معنی است که فرد در حال ارتکاب به جُرم در خصوص مشروبات الکلی نظیر، نگهداری، خرید، فروش، انتقال و حتی قاچاق محکوم میشود.

بخشش شرب خمر

بخشش و حتی عفو مشروبات الکلی در چه صورتی اجرا میشود؟!

آیا این بخشش برای فردی که اولین بار مرتکب شده، شامل میشود؟!

اگر شخصی برای اولین بار ارتکاب به جرم مصرف مشروبات الکلی دستگیر شود، میتواند با تنظیم اظهار نامه یا توبه نامه کند که این اشتباه را مرتکب شده است، بخشش در قانون مجازات اسلامی اجرا و قابل تعمیم به جرائم نیز میشود و در صورتی که مجازات آن به حد رسیده باشد میتواند مجازات حدی خود را با توبه به بخشش شرب خمر تغییر دهد.

توبه برای مجازات حدی و قبل از اثبات اعم از تست الکلی و… برای بخشش در مجازات عفو مشروبات الکلی قابل استفاده است، پس اقرار مجرم به ارتکاب به جرم و بعد از آن توبه کند، دادگاه میتواند بخشش مجرم را از قوه قضاییه بخواهد و به طور کلی اگر توبه و ندامت شخص برای قاضی محرز گردد، حد از او ساقط میشود.

برای اطلاع بیشتر میتوانید به صورت رایگان با مشاورین متخصص و مجرب گروه وکلای پارسیان در تماس باشید.

سخن آخر

جای تاسف دارد که مصرف مشروبات حاوی الکل در بین جوانان کشورمان یک معظل خطرناک به حساب میاید و حتی سنین نوجوانان را هم درگیر خود میکند، مصرف مشروبات الکلی در کنار فرزندان یکی از مواردی است که باید به آن اهمیت داد، آنها میبینند و تجربه میکنند! پس برای پیشگیری از جرم بهتر است پله های ارتکاب به جرم را از بین ببریم و از همان ابتدا ریشه کن کنیم.

این نکته را هم به خاطر داشته باشید در جوامع غربی چه در زمینه فساد اخلاقی مثل زنا و چه مصرف مشروبات الکلی برای سنین قبل ۱۶ سال ممنوع است و تبعات قانونی سنگینی به دنبال دارد.

با توجه به مطالب بیان شده،  مجازات و بخشش شرب خمر نیز یکی از جرایم حدی می‌باشد که هم در شرع و هم در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. برای کسب اطلاعات جامع در این زمینه و در صورت وجود هر گونه سوال در راستای شناخت دقیق آن می‌توانید با گروه وکلای پارسیان تماس حاصل فرمایید.

دیدگاه شما:

نوشته های مرتبط

طلاق و مهریه

۲۹

مهر
خانواده

مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه چه تفاوتی دارد؟

اولین کلمه ای که در تمامی دعاوی خانواده و مخصوصا وقتی بحث مهریه به میان می آید، گرفتن مهریه یا بخشیدن مهریه است! مهریه یکی از حقوق مالی زن در نظام خانواده است که مرد در هنگام ازدواج، از مال […]

حضانت کودک، حضانت طلاق، قوانین حضانت طلاق

۱۱

مرداد
خانواده

حضانت اطفال پس از طلاق با کیست؟

معنی حضانت در لغت حضانت در لغت به معنای ولی، سرپرست، در کنار گرفتن، پرورش دادن، تربیت کردن است! حال به دو صورت حضانت صورت میگیرد! حضانت از طرف مادر و حضانت از طرف پدر! خب حضانت در طول زندگی[…]

وظایف مشاور حقوقی در شرکت

۰۵

اردیبهشت
حقوقی

مهم ترین وظایف مشاور حقوقی در شرکت چیست؟

وظایف مشاور حقوقی در شرکت ها در ارائه مشاوره حقوقی به صاحبان مشاغل در مورد موضوعاتی که بر مشاغل تأثیر می گذارد ، مانند مالیات ، معاملات تجاری و حقوق مالکیت معنوی ، تمرکز دارد. همچنین ممکن است مشاوره حقوقی[…]