طلاق توافقی

طلاق توافقی

طلاق از حیث شخص متقاضی طلاق به سه دسته تقسیم میشود، یکی از طلاق هایی که شخص متقاضی طلاق خواستار آن است طلاق توافقی میباشد. طلاق توافقی طلاقی است که با توافق طرفین درخواست میشود، اعمال این طلاق با موافقت هر دو طرف است. البته لازم است طرفین به غیر از طلاق بر سر مسائل دیگری نیز با یک دیگر توافق نمایند، از جمله; حضانت فرزندان، نفقه، مهریه، طریقه ی پرداخت مهریه، جهیزیه و غیره. گروه وکلای پارسیان در این مقاله به بررسی دقیق تر طلاقِ توافقی و مزایای مراجعه به وکیل خانواده خواهد پرداخت. 

انواع طلاق توافقی:

 ۱- طلاق خلع

 ۲- طلاق مبارات

طلاق خلع:

زن از شوهر ابراز تنفر میکند، همچنین زن مالی را به شوهر تملیک میکند (بخشش میکند) تا شوهر در برابر این مال، او را طلاق دهد. مال مزبور که فدیه نام دارد، ممکن است عین مهر، معادل مهر، کمتر از مهر یا بیشتر از مهر نیز باشد.

طلاق مبارات:

زن و شوهر، هر دو از یک دیگر ابراز تنفر میکنند، همچنین زن مالی را به شوهر تملیک میکند (بخشش میکند) تا شوهر در برابر این مال، او را طلاق دهد. مال مزبور که فدیه نام دارد، ممکن است عین مهر، معادل مهر یا کمتر از مهر باشد و نباید بیش از مهر باشد. طلاق مبارات از دو حیث با طلاق خلع تفاوت دارد:

  ۱- در طلاق خلع تنفر فقط از طرف زن است اما در طلاق مبارات تنفر طرفینی است.

  ۲- در طلاق خلع میزان فدیه محدودیتی ندارد اما در طلاق مبارات این فدیه نمیتواند بیش از مهر باشد.

آیا طلاق خلع و مبارات بر خلاف سایر طلاق ها عقدند؟

 وجود فدیه موجب نمیشود که ماهیت طلاق متحول شود. ماهیت طلاق همچنان ایقاع است. اما یک عقد به آن ضمیمه شده است. مفاد این عقد ضمیمه شده آن است که زن مالی را به مرد فدیه میکند تا در برابر این فدیه، حق رجوع مرد ساقط شود. حال اگر این فدیه باطل باشد طلاق باطل نیست، بلکه طلاقی رجعی است و یا اگر زن از فدیه رجوع کند، طلاق زایل نمیشود، بلکه صرفاً موجب میشود که حق رجوع مرد بازگردد و طلاق تبدیل به طلاق رجعی میشود.

 

طلاق توافقی

 

طلاق رجعی:

طلاقی که شوهر در زمان عدّه حق دارد از آن رجوع کند، یعنی طلاق پس از آن که صورت گرفت، به واسطه ی لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع کند، قابل برگشت است.

توافق طرفین ضمن طلاق توافقی:

آنچه که در طلاق توافقی حائز اهمیت است، توافق طرفین (زوج و زوجه) به هنگام طلاق است. علاوه بر توافق طرفین جهت طلاق، توافق بر عناوینی از جمله؛ حضانت فرزندان، نفقه، مهریه، نحوه ملاقات و دیدار با فرزندان، جهیزیه از سوی زوج و زوجه الزامی است.

مهریه در طلاق توافقی:

شاید برخی از زن ها چنین تصوری داشته باشند که به موجب طلاق توافقی مهریه باید از طرف آنان بخشیده شود در حالی که چنین نیست. زمانی که بین زن و مرد نزدیکی واقع شده باشد زن میتواند تمام مهریه خود را از مرد مطالبه نماید. در صورتی که بین زن و مرد نزدیکی واقع نشده باشد زن میتواند نصف مهریه خود را از مرد مطالبه نماید.

ما تنها به مهریه پرداختی از جانب مرد به زن اشاره نمودیم. ممکن است مرد و زن با یک دیگر توافق کرده باشند که از سوی مرد به زن تمام مهریه به صورت نقد پرداخت شود و یا توافق نموده باشند مهریه به صورت اقساط به زن پرداخت گردد و غیره.

آیا به جهت طلاق توافقی میتوان به دفتر خانه مراجعه نمود و بدون رأی دادگاه خواستار طلاق گردید؟

خیر، به جهت طلاقِ توافقی نیز، طرفین (زوج و زوجه) نیاز به رأی دادگاه دارند و هیچ دفتر خانه طلاقی نمیتواند بدون رأی دادگاه با طلاق توافقی موافقت نماید.

مدارک لازم برای طلاق توافقی چه میباشد؟

  • عقد نامه
  • شناسنامه به همراه کپی شناسنامه
  • کارت ملّی به همراه کپی کارت ملّی
  • عکس پرسنلی خانم
  • در صورت باکره بودن دختر به همراه داشتن گواهی سلامت توسط او
  • در صورت باکره نبودن دختر به همراه داشتن گواهی عدم بارداری توسط او
  • گواهی عدم امکان سازش

آیا به هنگام اتخاذ وکیل از سوی یکی از طرفین طلاق توافقی نیاز به حضور وی در دادگاه میباشد؟

خیر، به هنگام اتخاذ وکیل از سوی یکی از طرفین طلاق نیاز به حضور دارنده وکیل در دادگاه نمیباشد. به عبارتی وکیل طلاق توافقی کمک شایانی میتواند در راستای طلاق به هر دو طرف نماید. زیرا طلاقِ توافقی دارای مسائل بسیاری است که هر دو طرف باید بر سر این مسائل با یک دیگر توافق نمایند.

با بهره مندی از وکیل پایه یک دادگستری میتوانید اطمینان خاطر داشته باشید که در آینده نادم و پشیمان نخواهید شد. به عبارتی میتوان چنین گفت که بهترین همراه در طلاق توافقی یک وکیل متخصص خانواده است.

در صورت پشیمانی  یکی از طرفین طلاق توافقی پیش از صدور رأی دادگاه چه خواهد شد؟

به هنگام ندامت از سوی یکی از طرفین طلاق توافقی پیش از صدور رأی دادگاه رأی به جهت طلاق توافقی صادر نخواهد شد.

 

مهریه طلاق توافقی

 

چنانچه پس از صدور رأی دادگاه مرد برای طلاق توافقی پیشمان گردد چه خواهد شد؟

در صورتی که پس از صدور رأی دادگاه مرد به جهت طلاقِ توافقی نادم گردد و در دفتر خانه طلاق حضور پیدا نکند، امکان طلاق توافقی وجود نخواهد داشت، مگر در شرایطی که زن از مرد دارای وکالت نامه (حق طلاق) باشد.

چنانچه پس از صدور رأی دادگاه زن برای طلاق توافقی پشیمان گردد چه خواهد شد؟

در صورتی که پس از صدور رأی دادگاه زن در زمینه ی گواهی عدم امکان سازش زوجین به جهت طلاق توافقی نادم گردد و در دفتر خانه طلاق حضور پیدا نکند، مرد میتواند با مراجعه به دفتر خانه طلاق اقدام به ثبت طلاق نماید.

تفاوت حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش زوجین:

۱- اگر مرد از دادگاه درخواست طلاق کند یا آن که طلاق با توافق زوجین (خلع یا مبارات) باشد، در این صورت گواهی عدم امکان سازش زوجین صادر میشود. ثبت طلاق به موجب گواهی عدم سازش زوجین منوط بر قطعیت آن است.

۲- در مواردی که زن از دادگاه درخواست طلاق میکند، قاضی باید احراز کند که آیا شرایط طلاق فراهم است یا خیر و در نتیجه قاضی حکم طلاق صادر میکند. ثبت طلاق به موجب حکم طلاق منوط به نهایی شدن حکم صادره است.

در نهایت:

یکی از اقسام طلاق، طلاق توافقی است. شاید از دیدگاه بسیاری از زوجین کاری راحت به نظر آید. ولیکن بهتر است پیش از هر گونه اقدام زوجین با وکیل خانواده در راستای توافقات خود مشورت حاصل فرمایند. لازم به توضیح اینکه برای تقدیم دادخواست طلاق توافقی حتما میبایست گواهی مبنی بر عدم امکان زندگی مشترک از سوی مراکز مشاوره اداره بهزیستی ضمیمه دادخواست گردد.

دیدگاه شما:

نوشته های مرتبط

طلاق و مهریه

۲۹

مهر
خانواده

مهریه عندالمطالبه با عندالاستطاعه چه تفاوتی دارد؟

اولین کلمه ای که در تمامی دعاوی خانواده و مخصوصا وقتی بحث مهریه به میان می آید، گرفتن مهریه یا بخشیدن مهریه است! مهریه یکی از حقوق مالی زن در نظام خانواده است که مرد در هنگام ازدواج، از مال […]

حضانت کودک، حضانت طلاق، قوانین حضانت طلاق

۱۱

مرداد
خانواده

حضانت اطفال پس از طلاق با کیست؟

معنی حضانت در لغت حضانت در لغت به معنای ولی، سرپرست، در کنار گرفتن، پرورش دادن، تربیت کردن است! حال به دو صورت حضانت صورت میگیرد! حضانت از طرف مادر و حضانت از طرف پدر! خب حضانت در طول زندگی[…]

وظایف مشاور حقوقی در شرکت

۰۵

اردیبهشت
حقوقی

مهم ترین وظایف مشاور حقوقی در شرکت چیست؟

وظایف مشاور حقوقی در شرکت ها در ارائه مشاوره حقوقی به صاحبان مشاغل در مورد موضوعاتی که بر مشاغل تأثیر می گذارد ، مانند مالیات ، معاملات تجاری و حقوق مالکیت معنوی ، تمرکز دارد. همچنین ممکن است مشاوره حقوقی[…]