قرارداد جعاله

۲۱

مهر

قرارداد جعاله و نکات کلیدی آن

برای انجام هرگونه اقدامی، معمولا نیاز است که بین دو طرف قرارداد تنظیم شود. قراردادها انواع مختلفی دارند که یکی از انواع آن‌ها، قرارداد جعاله می‌باشد. قرارداد جعاله جز قراردادهای کاربردی محسوب می‌شود که البته بیشتر مردم از نحوه تنظیم، […]