زنا چیست

۱۷

شهریور

زنا چیست؟ انواع زنا و حکم و مجازات زنا

زنا چیست ؟ زنا کردن یعنی نزدیکی میان زن و مرد بدون این که عقد دائم یا موقت باشند. زنا نسبت به رابطه ی نامشروع دارای دامنه‌ای محدود تر است ولیکن باید توجه داشت که زنا نسبت به رابطه‌ی نامشروع […]