مشاوره حقوقی

۰۳

فروردین

مشاوره حقوقی چیست و انواع مشاوره حقوقی

مرز بین “مشاوره حقوقی” و “اطلاعات حقوقی” اغلب نامشخص است.  به عنوان یک موضوع کلی ، فقط یک وکیل می تواند مشاور حقوقی واقعی را انجام دهد ، در حالی که هرکس غیر از وکیل می تواند اطلاعات حقوقی را […]