ممنوع الخروجی و قوانین آن

۱۲

آبان

شرایط ممنوع الخروجی و نجوه استعلام آن

می‌دانیم که هر شخصی برای خروج از کشور، باید مدارک و مجوزات لازم از جمله؛ مدارک هویتی و گذرنامه یا پاسپورت به همراه داشته باشد. ممنوع‌ الخروجی، واقعه ای است که در اثر آن شخص اجازه خروج از کشور خویش […]