سوال و جواب حقوقی و کیفری

سوال و جواب حقوقی و کیفری

سوالات حقوقی کیفری ضرر و زیان‌های ناشی از جرم، توسط شاکی قابل مطالبه است؟ هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت یا شهرت تجاری و یا به حقوق دیگران لطمه وارد نماید، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود هستند. بنابراین شاکی میتواند، جبران تمام ضرر‌های مادی …

سوال و جواب حقوقی و کیفری ادامه »