حضانت اطفال پس از طلاق با کیست؟

معنی حضانت در لغت

حضانت در لغت به معنای ولی، سرپرست، در کنار گرفتن، پرورش دادن، تربیت کردن است! حال به دو صورت حضانت صورت میگیرد! حضانت از طرف مادر و حضانت از طرف پدر! خب حضانت در طول زندگی که زوجین کنار هم به خوبی و در آرامش هستند باز هم وجود دارد بدین صورت که مادر وظیفه شیر دادن و رسیدگی به فرزند را دارد و در مقابل حضانت پدر در قبال فرزند تامین رفاه و آسایش مادر فرزند و خود فرزند است، یعنی حتی تامین نیازهای همسر نیز برعهده مرد است که خود حضانت همسر است! پس حضانت در لغت به معنای پرورش دادن و تامین نیاز مورد حضانت است حال میخواهد فرزند باشد چه دختر چه پسر و چه مادر و پدر یا همسر! در ادامه به حضانت کودک، حضانت قبل از جدایی و طلاق و قوانین حضانت طلاق در قانون مدنی میپردازیم.

حضانت کودک

حضانت کودک هم با توجه به سن کودک در طول دوران زناشویی باز متفاوت است، حتی حضانت فرزند دختر یا فرزند پسر!

حضانت کودک همانطور که میدانید در دو بخش زندگی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد! یک اینکه حضانت کودک قبل از جدایی یا طلاق و حضانت فرزند بعد از طلاق!

در تمامی دوران زندگی که هیچگونه مسائل اعم از جدایی و صحبت از جدایی نباشد بر عهده مرد است! مرد تامین کننده نیاز و خرج و رفاه خانواده است و این مسئولیت در تمامی دوران زناشویی برعهده اوست.

حضانت کودک یکی از موارد است که مادران را به شدت افسرده و حتی ناراحت میکند و حتی حاضر هستند برای فرزند خود زمین و زمان را بدهند تا در کنار فرزندشان باشند، حس مادری آنها اجازه دوری از فرزند را به آنها نمیدهد!

حضانت کودک برای مادران کمی سخت تر است چرا که گواهی های تامین نیاز فرزند و یک سری مواردی مثل مستقل بودن و درآمد داشتن مادر هم تاثیر زیادی برای حضانت کودک بعد از طلاق دارد.

حضانت کودک به صورت طبیعی بعد از طلاق به مرد میرسد مگر در شرایطی مثل توافق قبل از طلاق، بخشیدن مهریه در عوض حضانت کودک به مادر و همسر و حتی اعتیاد و بیماری های صعب العلاج که میتواند حضانت کودک از پدر به مادر برسد.

سرپرستی فرزند

حضانت فرزند

حضانت فرزند یکی از دشوارترین مراحل تصمیم گیری دعاوی خانواده است، حضانت فرزند در دادگاه خانواده یعنی تصمیم گیری آینده کودک برای یک زندگی ابدی!

آیا حضانت فرزند هم در آینده میتواند تغییر کند؟

آیا حضانت فرزند در طول زمان با بعضی تبصره های قانونی قابل تغییر است؟

همه مواردی است که والدین فرزند بعد از جدایی و حتی قبل از طلاق به آن فکر میکنند. بله در بعضی موارد حضانت کودک قابل تغییر است، در صورتی که در تصمیم گیری اولیه دادگاه خانواده حضانت فرزند به عنوان مثال به مرد داده شود و شرایط قانونی و سنی فرزند هم به آن حد نیست که بتواند درباره زندگی خود تصمیم گیری کند میتواند تغییر یابد، در کل در صورتی که تا سن قانونی فرزند حضانت طرفین باعث عدم رفاه و تامین نیاز فرزند و بعضی موارد همچون اعتیاد و… به والدین برسد حضانت قابل پس گیری است و حتی میتواند حضانت از مادر و پدر نیز گرفته شود و حضانت فرزند به قیم او برسد. از این قبیل موارد در دادگاه ها مورد بررسی پرونده خانواده بسیار است.

حضانت فرزند در دادگاه بررسی میشود و بعد تایید نهایی اگر سن فرزند به کمتر از سن تشخیص یا به طور معمول از ۱۸ سالگی کمتر باشد با دقت در نظر گرفته میشود! حتی حضانت دائم فرزند نیز بررسی میشود.

حضانت قبل از جدایی

حضانت قبل از جدایی چیست! چه مواردی در والدین باعث میشود به فکر حضانت قبل از جدایی بیفتند!

در بسیاری از خانواده های طلاق بیشتر دعواها بحث بر سر چیزهای بی مورد و بی اساس آغاز میشود و همین امر باعث تزلزل بنیان خانواده ها میشود، یکی از این قبیل مواردی که زندگی زناشویی زوجین جوان امروزی کشور ایران را به طلاق میرساند دخالت خانواده ها است، بعضا بخاطر دخالتهای نا به جای خانواده ها زوجین نسبت به هم سرد و حتی ممکن است به نزاع خانوادگی کشیده شود، به عنوان مثال گرفتن وام و دخالت های خانواده ها و مهمانی ها و چشم تو هم چشمی خانواده ها و… از این دسته موارد بسیار است.

حضانت قبل از جدایی زمانی اتفاق میفتاد که یکی از طرفین زوجین تصمیم به جدایی دارد و به دنبال راهی برای گرفتن حضانت فرزند یا کودک خود است.

دعواها و کشمکش های خانواده ها مسبب طلاق زوجین و از بین رفتن آینده کودک شما!

حضانت قبل از جدایی بیشتر ذهن مادران را مشغول میسازد، به دنبال راهی میگردند تا بتوانند حضانت فرزند خود را قبل از اقدام به طلاق به قطعیت کامل برسانند در بسیاری از موارد حتی حاضر هستند مهریه خود را ببخشند تا حضانت کودک خود را بگیرند و حتی به آینده فرزند فکر نمیکنند فقط تصمیم به طلاق و گرفتن این حق مادرانه هستند.

حضانت فرزند قبل از طلاق چگونه است؟

حضانت فرزند قبل از طلاق بدین شکل است که باید تمامی موارد قانونی دال بر صحت و سقم اسناد به مشاوره وکیل خانواده ارائه دهد تا قبل از مراحل طلاق و جدایی تصمیم گیری نهایی بررسی شود تا تکلیف آن مشخص گردد.

حضانت طلاق

حضانت طلاق چیست! حضانت طلاق به چه معناست! آیا فرزند هم میتواند در حضانت طلاق تصمیم گیری کند! تکلیف کودک شیرخوار طلاق چه میشود!

حضانت طلاق زمانی رخ میدهد که زوجین به دو صورت توافقی یا غیر توافقی برای آینده فرزند خود تصمیم گیری میکنند گاهی این حضانت طلاق قبل از جدایی طرفین با توافق طرفین انجام میگیرد که ممکن است در برخی موارد بعد از طلاق یکی از طرفین زیر این توافق بزند و دوباره مساله حضانت طلاق مورد بررسی دادگاه خانواده برسد! برای اینکه این اتفاق بعد از طلاق برای توافق طرفین دعوا رخ ندهد حتما با مشاوره حقوقی در میان بزارید تا مورد بررسی دقیق تر و حتی نوشته کتبی شود تا در هنگام طلاق با اختلاف مواجه نشوید.

حضانت طلاق در مواردی که با توافق کتبی و ثبت شده در محضر قانونی صورت بگیرد قابل برگشت نیست مگر در مواردی مثل اعتیاد و عدم تامین نیاز فرزند بعد از طلاق که همان هم برای باز پس گیری حضانت کاری دشوار و زمانبر است.

و اما حضانت طلاق در مواردی که هیچگونه توافق قبل از جدایی وجود ندارد وجود کارشناس خانواده برای بررسی بیشتر پدر و مادر و حتی خانواده های طرفین انجام میشود و در هنگام طلاق باید گواهی طلاق صادر شود و عدم وجود شاهد مانع از طلاق میشود و برای طلاق نیاز به شهود و شاهد است که در قسمت قوانین حضانت طلاق گفته میشود.

حضانت طلاق چیست؟

حضانت طلاق به معنای تصمیم زوجین برای جدایی دائم یا موقت است که میتواند حضانت فرزند را در بر بگیرد! گاهی این حضانت دو طرفه است به عنوان مثال فرضا تا قبل ۷ سالگی حضانت بر عهده مادر و خرج و مخارج فرزند بر عهده پدر است و بعد از ۷ سالگی تا سن تکلیف بر عهده پدر است.

حضانت فرزند بعد از طلاق با کیست؟

همانطور که گفتیم حضانت فرزند بعد از طلاق بر عهده شخصی است که طبق اسناد و شواهد در نظر گرفته شده در قانون مدنی و دادگاه بررسی داده میشود! مادر، پدر، قیم، پرورشگاه!

حضانت بعد از جدایی

قوانین حضانت طلاق

و اما قوانین حضانت طلاق زوجین در هنگام جدایی به چه شکل است! قوانین حضانت طلاق در قانون مدنی با استناد بر قرآن در نظام جمهوری اسلامی ایران به چه شکل انجام میشود؟! متن حضانت طلاق چیست!

برای بررسی بیشتر این موارد کافی است با مشاوره رایگان حقوقی ما در تماس باشید!

در قوانین حضانت طلاق چند مورد بررسی میشود که نیازمند بررسی است، در قوانین حضانت طلاق موارد زیر کاملا بررسی میشود :

۱-  حق حضانت فرزند بعد از طلاق در قانون مدنی

۲- ملاقات کودک بعد از جدایی در قانون مدنی

۳- نفقه فرزند در سال ۱۴۰۰ در قوانین حقوقی مدنی

۴- در نظر گرفتن مراحل قانونی حضانت فرزند

۵- بررسی حضانت فرزند قبل از طلاق طبق بررسی قوانین مدنی

۶- بررسی شواهد حضانت فرزند در طلاق توافقی

۷- خروج کودک از کشور بعد از طلاق

۸- ضمانت اجرای حضانت قانون مدنی و انواع آن

حضانت بعد از جدایی

حضانت در قانون مدنی

قوانین حضانت طلاق قانون مدنی به شرح زیر است:

طبق ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی والدین موظفند تربیت کودک و کودکان خود را با توجه شرایط در نظر بگیرند و نباید نسبت به این تکلیف کوتاهی کنند.

طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مادر تا سن ۷ سالگی کودک خود حق تکلف دارد و بعد از آن برعهده پدر فرزند است، که بعد از به سن بلوغ (پسران ۱۵سالگی، دختر۹سالگی) رسیدن کودک بر عهده خود فرزند میشود تصمیم گیری کند!

طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری از فرزند بر عهده پدر و مادر است و حق نگهداری بدون عذر موجه قابل سلب نیست!

طبق ماده ۲۹ قانون مدنی حمایت خانواده مواردی احساسی، وابستگی زوجین به کودک، زمان و مکان ملاقات والدین نیز تعیین میشود و حتی خود فرزند نیز تاثیرگذار خواهد بود و حتی در برخی موارد امکان بازنگری در تصمیم حضانت نیز رخ میدهد.

طبق ماده ۴۱ قانون مدنی دادگاه خانواده رای بر سر حضانت فرزند با توجه به شرایط والدین انجام میشود، نظیر صلاحیت یا عدم صلاحیت والدین!

طبق ماده ۶ قانون مدنی حمایت خانواده، مادر کودک میتواند بر ادعای ضرورت مطالبه نفقه فرزند کند، حتی ممکن است حضانت با مادر باشد ولی نفقه او بر عهده پدر باشد!

طبق ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نفقه بر عهده پدر و در صورت نبود یا فوت پدر بر عهده اجداد پدری و درصورت نبود اجداد پدری بر عهده مادر و در صورت نبود مادر بر عهده اجداد مادری است.

طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی توافق دیدن والدین برای کودک است، در صورتی که ملاقات فرزند از یک طرف حضانت از دیگری سلب نماید دو بار جزای نقدی و برای بار سوم موجب سلب حضانت کودک میشود!

طبق ماده ۴۲ قانون مدنی حمایت خانواده، کودک را نمیتوان بدون رضایت طرف مقابل حضانت از کشور خارج کرد مگر به سن تکلیف رسیدن فرزند!

حضانت در قانون مدنی

حضانت فرزند پسر بعد از طلاق با کیست؟

حضانت فرزند پسر تا ۷ سالگی بر عهده مادر است، این در حالی که این قانون در گذشته دو سال بود و بعد از گشذت زمان بخاطر وجود احساسات و عواطف مادر به کودک و بالعکس کودک به مادر خود آن را از ۲سال به ۷ سال تغییر دادند و بعد از سن قانونی ۱۵ سال فرزند پسر بر عهده پدر میشود!

حضانت فرزند دختر بعد از طلاق با کیست؟

حضانت فرزند دختر نیز همانند حضانت فرزند پسر تا ۷ سالگی بر عهده مادر است ولی با این تفاوت که سن تکلیف در دختران ۹ سالگی تمام است که میتواند بعد از سن ۹ سالگی حضانت بر عهده پدر باشد.

سخن آخر

سعی بر آن است که بنیان خانواده خود را تحکیم ببخشید و نگذارید کوچکترین مشکل در خانواده باعث تصمیم به طلاق در زوجین شود، عواقب طلاق گرچه بر والدین مخصوصا مادران (با توجه به دید اشتباه در جوامع امروزی) تاثیرگذار است بلکه آینده فرزند خود را با اشتباهاتی که ممکن است در آینده بوجود آورد تاسف برانگیزتر نماید. با هم تلاش کنید تا زندگی بهتری را هم برای خود هم برای فرزند خود و اطرافیانمان سازیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن
تماس جهت مشاوره با وکیل کیفری