جرم ممانعت از حق کیفری

ممانعت از حق چیست؟ ممانعت از حق به معنای مانع شدن دارنده حق از استفاده از حق خود می باشد. موضوع ممانعت از حق، حق ارتفاق و انتفاع می باشد. در واقع می توان اینگونه بیان کرد که در ممانعت از حق، دارنده حق نمی تواند از حق خودش استفاده کند. حق ارتفاق به معنی …

جرم ممانعت از حق کیفری ادامه »